Mensahe ni Senadora Compañera Pia S. Cayetano

MENSAHE

Napakasarap isipin na ang anak mo ay lalaking malusog listo at matalino dahil sa gatas na galing sa iyo diba?

Ang pagpapasuso o ang pagbibigay ng gatas sa anak ay isang manipestasyon ng pagmamahal at malasakit sa kanya. Kaya naman maipagmamalaki ko na ang tatlo kong anak ay produkto ng sarili kong gatas.

Ako ay tulad rin ng karamihan ng mga ina na nagtatrabaho para sa magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Subalit kailanman ay hindi naging rason ang pagtatrabaho upang hindi ko sila mabigyan ng sarili kong gatas. Nanatili muna ako sa bahay sa unang dalawang buwan mula nang ipanganak ang dalawa kong anak na babae. Sa pagbalik ko sa opisina, kahit “busy” at tuliro sa trabaho ay sinikap kong iimbak ang sarili kong gatas upang may maiuwi ako para sa kanila.

Batid kong halos lahat ng ina ay may kakayahang magpasuso ng kanilang anak. Sa katunayan, ang bunso kong anak na lalaki na ipinanganak na may kapansanan at nabuhay lamang ng siyam na buwan na may biyak sa labi at ngala-ngala ay sariling gatas pa rin ang ibinigay ko sa kanya. Sadyang mahina ang kanyang pangangatawan kaya wala siyang lakas na sumuso. Subalit ganon man ang kanyang kalagayan, hindi ito naging rason upang hindi ko ibigay sa kanya ang sarili kong gatas. Sinikap kong iimbak ang aking gatas araw-araw at gabi-gabi para sa kanya.

Ngayon na malalaki na ang dalawa kong anak na babae, kanilang ipinagmamalaki na sila ay laki sa gatas ng nanay nila. Ibang kasiyahan ang aking nadarama na makita silang matalino, malusog at listo sapagkat alam kong may kontribusyon dito ang desisyon kong sila’y mapasuso.

Sana sa pamamagitan ng babasahing ito, magdesisyon din kayong magpasuso ng inyong mga anak sapagkat wala pa ring kapantay ang gatas ni inay – ang gatas na mula sa atin!

Sen. Compañera Pia S. Cayetano
Nagpasusong ina
Chairperson, Committee on Health and Demography

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s